Isbahaysiga Kala duwanaanta Faribault wuxuu qorsheynayaa dhowr dhacdooyin sanadka oo dhan:

  • Maalinta Martin Luther King ee Janaayo
  • Dabaaldegyada Bisha Dhaxalka
  • Cinco de Mayo bishii May
  • Bandhigga Caalamiga ee bisha Oktoobar
  • Dabaaldegyo kale iyo ciidaha kala duwan
  • Wadahadalka bulshada oo dhan ee ku saabsan Jinsiyada, Sinaanta iyo Isdhexgalka